Polityka prywatności

Chronimy Twoje dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

F.U.H. „PHOENIX” TOMASZ STARZYK
ul. Łukasiewicza, nr 14, lok. 91, 38-100 Strzyżów,
NIP: 8191577529, REGON: 371176214
tel. 734 855 322
e-mail: kontakt@reklamaphoenix.com

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących

przepisach prawa tj. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia

skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto Użytkownikowi przysługuje prawo

do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe Użytkowników będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do 7 dni od momentu zgłoszenia usunięcia Konta przez Użytkownika.

Polityka cookies

Uprzejmie informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby korzystanie z naszej strony internetowej było bezpieczne oraz przyjazne.

Strona internetowa:

F.U.H. „PHOENIX” TOMASZ STARZYK
ul. Łukasiewicza, nr 14, lok. 91, 38-100 Strzyżów,
NIP: 8191577529, REGON: 371176214
tel. 734 855 322
e-mail: kontakt@reklamaphoenix.com

do poprawnego działania witryny wykorzystuje pliki „Cookies”

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwer wurządzeniu końcowym Użytkownika w momencie przeglądania treści witryn internetowych.
 2. Podczas uruchomienia witryny serwer wysyła do odwiedzającego plik, zawierający najczęściej ważne dla strony informacje: a) domena iścieżka dostępu. b) czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym c) nazwę oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).a). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony

  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  b). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich

  usunięcia przez Użytkownika.

 4. Strona internetowa www.kenia-pogoda.pl wykorzystuje tylko najważniejsze i podstawowe właściwości plikówCookies.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowymUżytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce. Ustawienia te mogą

  zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu

  w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 6. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.
 7. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, któreumożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez

  cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam

  przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej

  w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w

  wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP

  przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych

  usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie

  uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe

  informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

  Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.

  Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją

  Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link.

  Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać

  informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W

  przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

 8. Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
  Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – wramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

  Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki

  cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do

  serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa

  adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną

  Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach

  Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest

  łączony z innymi danymi Google.

  Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła

  odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej

  (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do

  przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie

  danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli

  usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

 9. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
  Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do sprostowania,ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia tych danych.
  W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, w razie żądania udzielenia informacji,

  sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania ewentualnych udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z

  określonych danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

F.U.H. „PHOENIX” TOMASZ STARZYK
ul. Łukasiewicza, nr 14, lok. 91, 38-100 Strzyżów,
NIP: 8191577529, REGON: 371176214
tel. 734 855 322
e-mail: kontakt@reklamaphoenix.com


 1. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.